Behandling

I mitt kliniska arbete som psykolog möter jag bland annat människor med ångestillstånd, depression, trauma, stress, livskris, sorg, låg självkänsla eller relationsproblem. Oavsett problem finns det en önskan om att må bättre och komma vidare i sin egen utveckling.

Så här går behandlingen till:

En individuell kontakt kan vara alltifrån enstaka bedömningssamtal till stödjande samtal eller en terapeutisk kontakt som är kort eller längre. Inledningsvis brukar jag föreslå tre orienterande samtal där vi tillsammans gör en kartläggning av din bakgrund, dina problem och vad du vill ha hjälp med.

Om vi därefter inleder en behandlingskontakt är det viktigt med en målsättning. Den kan se olika ut för olika människor och kan även ändras eller bli mer specifik vartefter under behandlingen.

Kontakta mig

Livets utmaningar behöver inte mötas ensamma.
Om du söker vägledning, klarhet eller helt enkelt en plats att dela, är jag här för att hjälpa dig.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.