Ofrivillig Barnlöshet

Min erfarenhet av vuxna patienter började 2016 i och med lagändringen i Sverige som gjorde det möjligt för kvinnor att få barn på egen hand via donation. Jag har sedan dess fördjupat mig inom området och erbjuder psykoterapi eller stödjande samtal med temat ofrivillig barnlöshet som ingång. Jag gör även psykosociala bedömningar för olikkönade/samkönade par eller självstående kvinnor.

Självstående och ofrivillig barnlöshet

Att som självstående kvinna få barn på egen hand kan vara förknippat med en stark önskan och längtan och behöver för vissa kvinnor inte kännas så komplicerat. För andra kan barnprocessen på egen hand innebära en sorg och kännas svårt, även om barnlängtan är stark. Du har kanske haft en önskan om att få barn tillsammans med en partner men inte träffat den rätta, eller precis lämnat en relation.

Med ökad ålder och försämrad fertilitet leder det inte sällan till stress och ibland en livskris. Blandade känslor som sorg över att det inte blev som du önskat och samtidigt oro för hur det ska gå framöver är vanligt under en kris. Det är egentligen en naturlig reaktion på en svår situation, men känslorna som det rör upp kan du behöva dela och prata om.

Många olika tankar och känslor samtidigt kan göra det svårare att känna vad du vill och vad du behöver vilket gör det knepigt att fatta beslut eller hitta en väg framåt. Då kan det vara hjälpsamt att stanna upp och i samtal tillsammans utforska känslor och tankar för att lättare kunna navigera.

Par och ofrivillig barnlöshet

Jag träffar par som försökt få barn på naturlig väg eller via IVF och där barnprocessen drar ut på tiden, är oviss eller där paret ställs inför svåra besked. De känslomässiga utmaningar som det innebär är ofta emotionellt slitsamt. Det kan leda till stress och ibland kris både inom individen men också inom relationen.

Reaktionen hos varje individ kan skilja sig åt. Det kan vara emotionellt uttröttande att röra sig mellan hopp och förtvivlan, det kan också ge upphov till svåra känslor såsom skuld, skam eller avund. Alla individer reagerar på sitt unika sätt, utifrån sin egen personlighet och historia. Reaktionerna inom ett par kan också skilja sig åt. Det kan till exempel vara svårt att förstå varandra om ni känner olika under processen. Om båda däremot känner sig nere och uppgivna kan det vara svårt att stötta varandra. Påfrestningarna inom relationen blir inte sällan en ytterligare belastning för paret, vid sidan av själva IVF-processen. Inom ramen för parterapi ses vi tillsammans och kartlägger er situation och vad som är särskilt svårt.

Vi arbetar sedan med problemet och ibland kan det innebära att bara få prata om hur situationen upplevs, vad som känns extra svårt men också vad som är hjälpsamt eller vad som lindrar. Kommunikation och hur ni som par pratar och kommunicerar tankar och känslor med varandra blir ofta centralt under en behandling. Att arbeta praktisk med övningar i rummet brukar vara ett hjälpsamt inslag i parterapin.

Kontakta mig

Livets utmaningar behöver inte mötas ensamma.
Om du söker vägledning, klarhet eller helt enkelt en plats att dela, är jag här för att hjälpa dig.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.