Mer om mig

Jag är legitimerad psykolog sedan 2012 och har erfarenhet av psykologisk bedömning, utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna. På min mottagning arbetar jag framförallt med bedömning och behandling. Utredningar inom psykiatrin gör jag på konsultbasis.

Känslor, relationer och anknytning är ofta utgångspunkter i mitt terapeutiska arbete. Jag arbetar utifrån affektfokuserad psykodynamisk terapi men har även vidareutbildat mig inom Mentaliseringsbaserad terapi, Kognitiv beteendeterapi (KBT) och traumametoden EMDR. Valet av metod beror på det problem som du eller ni som par kommer med. Jag har arbetserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin och har även arbetat med utbildning och stöd till föräldrar som har barn med neuropsykiatriska diagnoser. 2016 startade jag min privata mottagning där jag främst tagit emot vuxna som söker behandling för egen del. Jag arbetar även med mental hälsa och stress samt med neuropsykiatriska utredningar.

Psykoterapi Vad är det?

Psykoterapi är en form av psykologisk behandling och det finns olika terapeutiska metoder. Metoden väljs beroende på vilket problem du kommer med, ibland kan jag använda inslag av flera metoder under en terapi.

Efter de första samtalen med kartläggning av bakgrund och problemställning pratar vi tillsammans om hur vi kan arbeta vidare och vilket målet ska vara. Ibland tar det längre tid att förstå problemet/vad det är som skaver/ger upphov till jobbiga känslor, ibland justerar vi målet vartefter under behandlingen.

Det är en del av terapin att förstå det problematiska för att sedan kunna hitta en mer hjälpsam väg framåt. Det kan handla om att bli mer medveten om dina känslor och utifrån det sträva mot ökad självomsorg. Eller att bryta destruktiva mönster som du haft med dig från tidigare relationer och hitta nya mer hjälpsamma. Ibland finns det svåra eller omskakande erfarenheter från tidigare i livet som förblivit obearbetade.

Det kan påverka självkänsla, psykisk hälsa och livsval i negativ riktning. I en psykoterapi kan du få hjälp att bearbeta sådana erfarenheter så att de inte längre blir så störande eller tar så stor plats i ditt känsloliv. Det i sin tur kan göra att du får bättre kontakt med dina behov och vad som får dig att må bra.

Kontakta mig

Livets utmaningar behöver inte mötas ensamma.
Om du söker vägledning, klarhet eller helt enkelt en plats att dela, är jag här för att hjälpa dig.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.